Nhạc Chuông Giọt Mưa Thu - Anh Thơ

Nhạc Chuông Giọt Mưa Thu

   124 Lượt tải    839 Lượt xem

Danh Mục: Nhạc vàng

Ca Sĩ: Anh Thơ

Nhạc chuông: Giọt Mưa Thu - Anh Thơ

Người mong mây tan cho gió hiu hiu lạnh
Mây ngỏ trời xanh
Chắc gì vui mưa còn rơi
Bao kiếp sầu ta nguôi
 Giọt Mưa Thu

124    840

Duyên phận

5383    8168

Lời cuối

22    982

Mẹ từ bi

137    1243Tải về điện thoại Soạn: TD gửi 8698