Nhạc Chuông Dù Anh Muốn - Yến Trang

Nhạc Chuông Dù Anh Muốn - Yến Trang

   59 Lượt tải    563 Lượt xem

Danh Mục: Nhạc trẻ

Nhạc Chuông: Dù Anh Muốn - Yến Trang

Thì hình bóng anh đã xa rồi 
Im never coming back to you baby 
Người đến rồi sẽ đi thôi 
Im never coming back to you baby 
Dù anh có tiến thêm về phía trước 
Dù anh có nói thêm một lần yêu 
Thì em đã buông đôi tay anh rồi 
Im never coming back to you baby.Save me

0    213

Chạy Ngay Đi

0    7991Tải về điện thoại Soạn: TD gửi 8698